Kupovinu robe preko naše online prodavnice možete vršiti kao naš član, kao i bez registracije članstva.

Kao naš član dobijate pogodnost o obaveštavanju o eventualnim promocijama, novim kolekcijama i slično. 

Vaši lični podaci kao člana biće čuvani kao poslovna tajna samo u okviru naše kompanije i neće biti dostupni trećem licu. 

Zaštićeni podaci će se koristiti samo u cilju povlašćene kupovine vas kao člana.