Poštovani kupci, obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014), kupovina preko naše prodajne internet stranice www.originalcizmeaustralia.rs smatra prodajom na daljinu.

              Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

              Jednostranim raskidom ugovora oslobađate se svih obaveza osim obaveze troškova vezanih za slanje robe usled jednostranog raskida ugovora. Znači, celokupan iznos koji ste platili pri kupovini i preuzimanju robe će vam biti vraćen. Vaša izjava o jednostranom raskidu ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada ste nam je poslali, dok je naša obaveza povraćaja sredstava 14 dana od momenta kada nam proizvod vratite nazad. Naravno, potrebno je da proizvod niste ni koristili, tj. da je u stanju kakvom smo vam i poslali, tj. kao nov artikal.

               NAPOMENA: Ukoliko ste proizvod koristili ili oštetili, odnosno ako nije u stanju kakvom smo vam poslali kao nov artikal, nemate pravo na povraćaj robe a samim tim ne možemo vam izvršiti povraćaj sredstava.

 

U SLUČAJU JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA PROCEDURA JE SLEDEĆA:

                1. Na našu e-mail adresu australia@ptt.rs, ili poštansku adresu (koju možete naći na računu koji smo vam poslali pri kupovini proizvoda ili na obrascu o odustajanju od ugovora) dostavite Vašu izjavu o jednostranom raskidu (popunjenu, odnosno skeniranu, u slučaju da nam šaljete putem e maila-a). U izjavi možete navesti razlog za raskidanje ugovora ali niste u obavezi. Obrazac o odustanku od  ugovora možete preuzeti ovde.

            2.Nakon što primimo Vaš e-mail, prosledićemo Vam povratni e-mail da smo primili Vaš zahtev za povraćaj robe, što predstavlja potvrdu o prijemu Vaše izjave o jednostranom raskidu ugovora.

                3. U povratnom e-mail-u koji vam budemo poslali kao potvrdu vašeg zahteva navešćemo vam i adresu za povraćaj robe na koju trebate poslati robu.

                4. Paket koji sadrži robu za povraćaj je potrebno čvrsto upakovati ( u ambalaži u kojoj smo vam poslali, zaviti papirom za pakovanje, streč folijom i slično) i zalepiti samolepljivom trakom.

                5. Proizvodi koji se vraćaju usled jednostranog raskida ugovora moraju biti nekorišćeni i neoštećeni.

              Sa naše strane se obavezujemo da ćemo, odmah po prijemu robe koja se vraća po osnovu jednostrano raskinutog ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema, izvršiti povraćaj sredstava.

               Za povraćaj sredstava potrebno je da utvrdimo i da je roba u stanju kakvom smo vam je poslali, a takođe je potrebno da imate žiro racun jer tehnički nije izvodljivo da vam novac po prijemu paketa vratimo nazad, budući da kurirske službe ne nose samo novac kao pošiljku, pa stoga povraćaj novca možemo izvršiti jedino sa žiro računa naše kompanije na vaš lični tekući račun, ili nekog drugog lica čije ćete nam podatke za plaćanje vi dostaviti.

                 Ispravnost podataka za povraćaj sredstava, garantujete svojom izjavom poslatom na e-mail adresu australia@ptt.rs.

             Smatra se da je ugovor jednostrano raskinut sa Vaše strane, ukoliko u roku od 14 dana od dana kada Vam je roba isporučena, robu dostavite na adresu koju Vam operater bude poslao na e-mail.