U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, obaveštavamo Vas da imate pravo da, bez navođenja razloga, jednostrano raskinete ugovor u roku od 14 dana od dana kada Vam je roba isporučena.

              Jednostranim raskidom ugovora oslobađate se svih obaveza osim obaveze troškova vezanih za slanje robe usled jednostranog raskida ugovora. Znači celokupan iznos koji ste platili pri kupovini i preuzimanju robe će vam biti vraćen, umanjen za troškove slanja koji su išli na teret naše kompanije pri prvom slanju a koji iznose 390,oo din. Vaša izjava o jednostranom raskidu ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada ste nam je poslali. Naravno, potrebno je da proizvod niste ni koristili, tj. da je u stanju kakvom smo vam i poslali, tj. kao nov artikal.

               NAPOMENA: Ukoliko ste proizvod koristili ili oštetili, odnosno ako nije u stanju kakvom smo vam poslali kao nov artikal, nemate pravo na povraćaj robe a samim tim ne možemo vam izvršiti povraćaj sredstava.

 

U SLUČAJU JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA, PROCEDURA JE SLEDEĆA:

                1. Na našu e-mail adresu australia@ptt.rs, dostavite Vašu izjavu o jednostranom raskidu. U izjavi možete navesti razlog za raskidanje ugovora ali niste u obavezi.

            2.Nakon što primimo Vaš e-mail, prosledićemo Vam povratni e-mail da smo primili Vaš zahtev za povraćaj robe, što predstavlja potvrdu o prijemu Vaše izjave o jednostranom raskidu ugovora.

                3. U povratnom e-mail-u koji vam budemo poslali kao potvrdu vašeg zahteva navešćemo vam i adresu za povraćaj robe na koju trebate poslati robu.

                4. Paket koji sadrži robu za povraćaj je potrebno čvrsto upakovati i oblepiti samolepljivom trakom.

                5. Proizvodi koji se vraćaju usled jednostranog raskida ugovora moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i zapakovani u originalnu ambalažu.

                Kao kupac ne snosite troškove koji nastaju jednostranim raskidom ugovora, osim troškova poštarine koji su isli na teret nase kompanije pri prvom slanju robe na vašu adresu. Ti troškovi iznose 390,oo din i za toliko će vam biti umanjen iznos vaših povratnih sredstava. Takođe troškovi slanja robe nazad idu na vaš teret, a oni iznose isto 390,oo din.

              Sa naše strane se obavezujemo da ćemo, odmah po prijemu robe koja se vraća po osnovu jednostrano raskinutog ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o jednostranom raskidu ugovora, izvršiti povraćaj sredstava.

               Za povraćaj sredstava potrebno je da utvrdimo i da je roba u stanju kakvom smo vam je poslali, a takođe je potrebno da imate žiro racun jer tehnicki nije izvodljivo da vam novac po prijemu paketa vratimo nazad, budući da kurirske službe ne dozvoljavaju otvaranje paketa i utvrdjivanja da li je roba u paketu a zatim i kada utvrdimo da je sve u redu sa robom, kuriske službe ne nose samo novac kao pošiljku, pa stoga moramo povraćaj izvršiti sa žiro računa naše kompanije.

                Da bi Vam izvršili povraćaj sredstava takođe je potrebno da roba za koju se vrši povraćaj bude dostavljena na adresu koju Vam operater iz internet prodavnice pošalje na Vaš e-mail.

                 Ispravnost podataka za povraćaj robe, garantujete svojom izjavom poslatom na e-mail adresu sa popunjenim podacima.

              Smatra se da je ugovor jednostrano raskinut sa Vaše strane, i ukoliko u roku od 14 dana od dana kada Vam je roba isporučena, robu dostavite na adresu koju Vam operater bude poslao na e-mail, sa naznakom   INTERNET  PRODAJA - POVRAĆAJ ROBE.